Pokémon Wiki
Advertisement
Pokémon Wiki
Noegg learns no moves via breeding.

Syntax

{{Noegg|<1>|<2>}}
1 = Type
2 = Basic Pokémon (if applicable)