FANDOM


Zygarde (ジガルデ Jigarude)Pokémon huyền thoại song hệ Rồng/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 6. Zygarde không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Zygarde có 5 hình thái:

  • Tế bào (セル Seru) được giới thiệu trong Thế hệ 7.
  • Hạt nhân (コア Koa) được giới thiệu trong Thế hệ 7.
  • Hình thái 10% (10%フォルム 10-Pāsento Forumu) được giới thiệu trong thế hệ 7.
  • Hình thái 50% (50%フォルム 50-Pāsento Forumu) là hình thái cơ bản của Zygarde ở các địa điểm hoang dã và cũng là hình thái được giới thiệu đầu tiên trong Thế hệ 6.
  • Hình thái 100% (100%フォルム 100-Pāsento Forumu) hay Hình thái hoàn hảo (パーフェクトフォルム Pāfekuto Forumu) được giới thiệu trong Thế hệ 7.

Zygarde có thể chuyển đổi qua lại giữa các hình thức thông qua việc sử dụng Khối Zygarde. Tế bào và Hạt nhân Zygarde có thể tập hợp thành Zygarde hình thái 10% hoặc 50%. Zygarde hình thái 10% và 50% với đặc tính Phá vỡ linh khí có thể tách ra thành Tế bào và Hạt nhân Zygarde. Zygarde hình thái 10% và 50% với đặc tính Kiến tạo sức mạnh có thể chuyển đổi thành hình thái hoàn hảo trong trận chiến. Zygarde hình thái 10% và 50% với đặc tính Kiến tạo sức mạnh không thể tách ra thành Tế bào và Hạt nhân Zygarde.

Zygarde cùng với ZeruneasuIberutaru là bộ ba Pokémon linh khí huyền thoại của Kalos.

Mô tả

Hình thái 50%

Đây là hình thái tập hợp một nửa số lượng mảnh cơ thể Zygarde. Vai trò của thần là giám hộ hệ sinh thái. Theo lời kể, khi phải chiến đấu với những kẻ đe dọa hệ sinh thái, thần có thể biến đổi thành hình thái khác mạnh mẽ hơn.[1]

Hình thái 10%

Là hiện thân khi 10% số lượng Tế bào Zygarde từ khắp nơi tập hợp lại, hình thái này cực kì giỏi cận chiến. Thần nhảy bổ lên ngực đối phương rồi cắm phập nanh nhọn vào đấy.[2]

Hình thái hoàn hảo

Là hiện thân khi toàn bộ Tế bào Zygarde cùng tập hợp, thần dùng vũ lực để trấn áp những kẻ cả gan đe dọa hệ sinh thái.[3]

 Năng lực

Hình thái 50%

Chỉ số cơ bản
Hp 108
Tấn công 100
Phòng thủ 121
Tấn công đặc biệt 81
Phòng thủ đặc biệt 95
Tốc độ 95
Tổng 600

Hình thái 10%

Chỉ số cơ bản
Hp 54
Tấn công 100
Phòng thủ 71
Tấn công đặc biệt 61
Phòng thủ đặc biệt 85
Tốc độ 115
Tổng 486

Hình thái hoàn hảo

Chỉ số cơ bản
Hp 216
Tấn công 100
Phòng thủ 121
Tấn công đặc biệt 91
Phòng thủ đặc biệt 95
Tốc độ 85
Tổng 708

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Điện Độc Thường Rồng Băng
Đá Giác đấu Tiên
Lửa Bay
Đất
Côn trùng
Ma
Thép
Nước
Cỏ
Siêu năng
Bóng tối
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/718
  2. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/718_1
  3. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/718_2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.