Zugaidos (ズガイドス Zugaidosu) là Pokémon hóa thạch thuần hệ Đá được giới thiệu trong Thế hệ 4. Zugaidos được phục sinh từ hóa thạch đầu sọ. Zugaidos tiến hóa thành Rampardos ở cấp độ 30.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.