FANDOM


Zubat (ズバット Zubatto) là Pokémon song hệ Độc/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Golbat ở cấp độ 22 và tiến hóa thành Crobat khi lên cấp với Độ thân thiết ở mức cao.

Hình dáng