FANDOM


Zeruneasu (ゼルネアス Zeruneasu)Pokémon huyền thoại thuần hệ Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 6. Zeruneasu không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Zeruneasu cùng với IberutaruZygarde là bộ ba Pokémon linh khí huyền thoại của Kalos.

Mô tả

Truyền thuyết kể rằng, thần có quyền năng ban phát sự sống vĩnh cửu. Pokémon này phục sinh từ giấc ngủ ngàn năm dưới dạng một cái cây. Theo lời kể, khi những cái gạc của thần tỏa sáng bảy sắc, cũng là lúc thần đang ban phát sự sống vĩnh hằng.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/716
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.