FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{Stub}}{{Infobox/Pokemon |màu = Tiên |số = 716 |ảnh = 716.png |hệ = {{H|Tiên}} |đặc tính = Fairy Aura |phi = Phi giới tính |cao = 3.0 m |…”)
 
Dòng 5: Dòng 5:
 
|hệ = {{H|Tiên}}
 
|hệ = {{H|Tiên}}
 
|đặc tính = Fairy Aura
 
|đặc tính = Fairy Aura
|phi = Phi giới tính
+
|phi = Chưa xác định
 
|cao = 3.0 m
 
|cao = 3.0 m
 
|nặng = 215.0 kg}}
 
|nặng = 215.0 kg}}

Phiên bản lúc 14:08, ngày 3 tháng 1 năm 2018


Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.