FANDOM


Yuxie (ユクシー Yukushī)Pokémon huyền thoại thuần hệ Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 4. Yuxie không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Yuxie cùng với EmritAgnome là bộ ba Pokémon giám hộ hồ huyền thoại của Sinnoh.

Mô tả

Người đời gọi Yuxie là "vị thần tri thức". Theo lời kể, thần có thể xóa sạch trí nhớ của những ai nhìn vào mắt thần. Người ta kể rằng, nhờ có Yuxie được sinh ra mà đã tạo ra trí tuệ để làm cho cuộc sống của loài người trở nên sung túc hơn.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/480