FANDOM


Yanyanma (ヤンヤンマ Yanyanma) là Pokémon song hệ Côn trùng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó bắt đầu tiến hóa thành Megayanma khi biết Sức Mạnh Nguyên Thủy lúc lên cấp.

Mô tả

Yanyanma có thể nhìn bao quát 360° mà không cần đảo mắt. Chúng tận dụng khả năng thay đổi đột ngột hướng bay giữa không trung vào việc săn mồi.[1]

Yanyanma đập cáng lia lịa, tạo ra sóng xung kích tấn công kẻ địch. Chúng vô tư bay lượn và thỉnh thoảng đột ngột dừng lại giữa không trung. Chúng thường dừng giữa không trung, đảo mắt nhìn bao quát xung quanh để tìm mồi và các loài côn trùng nhỏ.[2]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 65
Tấn công 65
Phòng thủ 45
Tấn công đặc biệt 75
Phòng thủ đặc biệt 45
Tốc độ 95
Tổng 390

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Giác đấu Côn trùng Thường Bay Đá
Cỏ Độc Lửa
Ma Điện
Thép Băng
Nước
Siêu năng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/193
  2. Bách khoa toàn thư Pokémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.