FANDOM


Voltolos (ボルトロス Borutorosu)Pokémon huyền thoại thuần hệ Điện/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 5. Voltolos không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Voltolos có hai hình thái là Hiện thân (けしんフォルム Keshin Forumu)Linh thú (れいじゅうフォルム Reijū Forumu).

Voltolos cùng với TornelosLandlos là bộ ba Pokémon tự nhiên huyền thoại của Isshu.

Mô tả

Các gai đuôi của Voltolos bắn ra những tia sét cực lớn. Thần bay khắp vùng Isshu và không ngừng giáng sấm chớp. Voltolos bay khắp nơi và giáng sét tứ tung, gây ra nhiều vụ cháy rừng. Vì vậy, thần bị mọi người căm ghét.[1]

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Giác đấu Thường Đá
Bay Độc Băng
Côn trùng Ma
Thép Lửa
Cỏ Nước
Điện
Siêu năng
Bóng tối
Rồng
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/642
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.