FANDOM


Victini (ビクティニ Bikutini)Pokémon huyền ảo song hệ Siêu linh/Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 5. Victini không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Mô tả

Loài Pokémon này mang lại chiến thắng. Những Nhà huấn luyện sát cánh cùng Victini được cho là sẽ luôn giành thắng lợi trong bất kì cuộc tranh tài nào. Nếu được Victini chia sẻ nguồn năng lượng vô tận do chính chúng sản sinh, cả cơ thể bạn sẽ dâng trào sức mạnh.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/494
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.