FANDOM


Upah (ウパー Upā) là Pokémon song hệ Nước/Đất được giới thiệu trong Thế hệ II. Upah bắt đầu tiến hóa thành Nuoh ở cấp độ 20.

Mô tả

Upah sống ở những vùng nước lạnh. Chúng dành hầu hết thời gian ẩn mình dưới nước, vùi nửa thân người dưới bùn và ngủ. Khi mặt trời lặn, nhiệt độ bên ngoài bắt đầu hạ xuống, Upah bắt đầu lên bờ tìm thức ăn. Khi di chuyển trên bờ, Upah sẽ phủ lên người một lớp màng độc nhầy nhụa. Lớp màng độc giúp loài Pokémon Cá Nước này hạn chế sự mất nước qua da. Nếu bạn chạm vào lớp màng này, bạn sẽ phải chịu một cơn đau nhức nhói. 

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 55
Tấn công 45
Phòng thủ 45
Tấn công đặc biệt 25
Phòng thủ đặc biệt 25
Tốc độ 15
Tổng 210

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Điện Độc Thường Cỏ
Đá Giác đấu
Thép Bay
Lửa Đất
Côn trùng
Ma
Nước
Siêu linh
Băng
Rồng
Bóng tối
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Khi đặc tính Trữ nước được kích hoạt, Upah miễn kháng với sát thương do hệ Nước gây ra.

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Upah (ウパー Upā)
Anh Wooper
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.