FANDOM


Tyltto (チルット Chirutto) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 3. Tyltto tiến hóa thành Tyltalis ở cấp độ 35.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.