Thunder (サンダー Sandā)Pokémon huyền thoại song hệ Điện/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Thunder không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Thunder cùng với FreezerFire là bộ ba Pokémon chim huyền thoại của Kanto.

Mô tả

Là Pokémon chim huyền thoại có quyền năng điều khiển điện, Thunder sống giữa những đám mây giông. Sức mạnh của thần tăng lên mỗi khi được sét đánh trúng.[1]

 Năng lực

Thế hệ 1

Chỉ số cơ bản
Hp 90
Tấn công 90
Phòng thủ 85
Đặc biệt 125
Tốc độ 100
Tổng 485

Thế hệ 2 về sau

Chỉ số cơ bản
Hp 90
Tấn công 90
Phòng thủ 85
Tấn công đặc biệt 125
Phòng thủ đặc biệt 90
Tốc độ 100
Tổng 580

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Giác đấu Thường Đá
Bay Độc Băng
Côn trùng Ma
Thép Lửa
Cỏ Nước
Điện
Siêu linh
Rồng
Bóng tối
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.