FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{Infobox/Pokemon |màu = Điện |số = 145 |ảnh = 145.png |hệ = {{H|Điện}} {{H|Bay}} |đặc tính = Khí áp |phi = Phi giới tính |cao = 1.6…”)

Phiên bản lúc 05:36, ngày 7 tháng 12 năm 2017


Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.