FANDOM


Dòng 13: Dòng 13:
 
==Mô tả==
 
==Mô tả==
 
Là Pokémon chim huyền thoại có quyền năng điều khiển điện, Thunder sống giữa những đám mây giông. Sức mạnh của thần tăng lên mỗi khi được sét đánh trúng.<ref>https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/145</ref>
 
Là Pokémon chim huyền thoại có quyền năng điều khiển điện, Thunder sống giữa những đám mây giông. Sức mạnh của thần tăng lên mỗi khi được sét đánh trúng.<ref>https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/145</ref>
+
== Năng lực ==
  +
=== '''Thế hệ 1''' ===
  +
{| class="article-table"
  +
! colspan="2" |Chỉ số cơ bản
  +
|-
  +
|Hp
  +
|90
  +
|-
  +
|Tấn công
  +
|90
  +
|-
  +
|Phòng thủ
  +
|85
  +
|-
  +
|Đặc biệt
  +
|125
  +
|-
  +
|Tốc độ
  +
|100
  +
|-
  +
|'''Tổng'''
  +
|485
  +
|}
  +
=== '''Thế hệ 2 về sau''' ===
  +
{| class="article-table"
  +
! colspan="2" |Chỉ số cơ bản
  +
|-
  +
|Hp
  +
|90
  +
|-
  +
|Tấn công
  +
|90
  +
|-
  +
|Phòng thủ
  +
|85
  +
|-
  +
|Tấn công đặc biệt
  +
|125
  +
|-
  +
|Phòng thủ đặc biệt
  +
|90
  +
|-
  +
|Tốc độ
  +
|100
  +
|-
  +
|'''Tổng'''
  +
|'''580'''
  +
|}
  +
== Khả năng chịu sát thương ==
  +
{| class="article-table"
  +
!0x
  +
!1/4x
  +
!1/2x
  +
!1x
  +
!2x
  +
!4x
  +
|-
  +
|{{H|Đất}}
  +
|
  +
|{{H|Giác đấu}}
  +
|{{H|Thường}}
  +
|{{H|Đá}}
  +
|
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|{{H|Bay}}
  +
|{{H|Độc}}
  +
|{{H|Băng}}
  +
|
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|{{H|Côn trùng}}
  +
|{{H|Ma}}
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|{{H|Thép}}
  +
|{{H|Lửa}}
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|{{H|Cỏ}}
  +
|{{H|Nước}}
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|{{H|Điện}}
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|{{H|Siêu năng}}
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|{{H|Rồng}}
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|{{H|Bóng tối}}
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|{{H|Tiên}}
  +
|
  +
|
  +
|}'''Ghi chú:'''
  +
* 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
 
== Tham khảo ==
 
== Tham khảo ==
 
<references />{{DS/Pokemon}}
 
<references />{{DS/Pokemon}}

Phiên bản lúc 03:21, ngày 16 tháng 6 năm 2019

Thunder (サンダー Sandā)Pokémon huyền thoại song hệ Điện/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Thunder không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Thunder cùng với FreezerFire là bộ ba Pokémon chim huyền thoại của Kanto.

Mô tả

Là Pokémon chim huyền thoại có quyền năng điều khiển điện, Thunder sống giữa những đám mây giông. Sức mạnh của thần tăng lên mỗi khi được sét đánh trúng.[1]

 Năng lực

Thế hệ 1

Chỉ số cơ bản
Hp 90
Tấn công 90
Phòng thủ 85
Đặc biệt 125
Tốc độ 100
Tổng 485

Thế hệ 2 về sau

Chỉ số cơ bản
Hp 90
Tấn công 90
Phòng thủ 85
Tấn công đặc biệt 125
Phòng thủ đặc biệt 90
Tốc độ 100
Tổng 580

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Giác đấu Thường Đá
Bay Độc Băng
Côn trùng Ma
Thép Lửa
Cỏ Nước
Điện
Siêu năng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/145
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.