FANDOM


Dòng 4: Dòng 4:
 
|ảnh = 145.png
 
|ảnh = 145.png
 
|hệ = {{H|Điện}} {{H|Bay}}
 
|hệ = {{H|Điện}} {{H|Bay}}
|đặc tính = Khí áp
+
|đặc tính = Tạo áp lực
 
|phi = Phi giới tính
 
|phi = Phi giới tính
 
|cao = 1.6 m
 
|cao = 1.6 m
|nặng = 52.6 kg}}{{Nhật|'''Thunder'''|サンダー|Sandā}} là [[Pokémon huyền thoại]] song hệ {{H|Điện}}/{{H|Bay}} được giới thiệu trong [[:Thể loại:Gen 1|Thế hệ 1]]. Thunder cùng với [[Freezer]] [[Fire]] bộ ba Pokémon chim huyền thoại của [[Kanto]].
+
|nặng = 52.6 kg}}{{Nhật|'''Thunder'''|サンダー|Sandā}} là [[Pokémon huyền thoại]] song hệ {{H|Điện}}/{{H|Bay}} được giới thiệu trong [[:Thể loại:Gen 1|Thế hệ 1]]. Thunder không tiến hóa thành Pokémon nào cũng không dạng tiến hóa của Pokémon nào.
   
==Hình dáng==
+
Thunder cùng với [[Freezer]] và [[Fire]] là bộ ba Pokémon chim huyền thoại của [[Kanto]].
   
{{DS/Pokemon}}
+
==Mô tả==
  +
Là Pokémon chim huyền thoại có quyền năng điều khiển điện, Thunder sống giữa những đám mây giông. Sức mạnh của thần tăng lên mỗi khi được sét đánh trúng.<ref>https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/145</ref>
  +
  +
== Tham khảo ==
  +
<references />{{DS/Pokemon}}
 
[[Thể_loại:Pokémon]]
 
[[Thể_loại:Pokémon]]
 
[[Thể_loại:Gen 1]]
 
[[Thể_loại:Gen 1]]

Phiên bản lúc 08:38, ngày 17 tháng 2 năm 2019

Thunder (サンダー Sandā)Pokémon huyền thoại song hệ Điện/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Thunder không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Thunder cùng với FreezerFire là bộ ba Pokémon chim huyền thoại của Kanto.

Mô tả

Là Pokémon chim huyền thoại có quyền năng điều khiển điện, Thunder sống giữa những đám mây giông. Sức mạnh của thần tăng lên mỗi khi được sét đánh trúng.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/145
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.