FANDOM


(Đã lùi lại sửa đổi 3041 của Aphrodite Sweetheart (Thảo luận))
Dòng 5: Dòng 5:
 
|hệ = {{H|Điện}} {{H|Bay}}
 
|hệ = {{H|Điện}} {{H|Bay}}
 
|đặc tính = Khí áp
 
|đặc tính = Khí áp
|phi = Chưa xác định
+
|phi = Phi giới tính
 
|cao = 1.6 m
 
|cao = 1.6 m
 
|nặng = 52.6 kg}}
 
|nặng = 52.6 kg}}

Phiên bản lúc 06:09, ngày 4 tháng 1 năm 2018


Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.