FANDOM

Aphrodite Sweetheart

Hành chính viên Bảo quản viên
  • Tôi sống tại Earth
  • Nghề nghiệp của tôi là Daughter of Aphrodite
  • Tôi là Libra

Hoan nghênh

Xin chào,

Hoan nghênh vì bạn đã đến thăm Pokemon Wiki! Cảm ơn bạn đã sửa đổi trang Tập tin:002.png. Wiki hiện nay không có bảo quản viên, vì thế nên nếu bạn cần trợ giúp, xin hãy bắt đầu vào trang trợ giúp hoặc có lẽ bạn sẽ cần đến Diễn đàn Cộng đồng wikia. Bạn cũng có thể xem qua blog cộng đồng của chúng tôi để cập nhật với những tin tức và sự kiện hoặc tham gia tán gẫu với những Wikian khác. Biên tập vui vẻ! KhangND (thảo luận) 01:14, ngày 26 tháng 9 năm 2017 (UTC)

Chất lượng bài viết

Chào bạn w:c:vi.pokemon:Aphrodite Sweetheart, tôi thấy những bài viết mà bạn tạo ra chỉ có mỗi một bản mẫu và vài dòng tiêu đề. Bạn có thể tập trung hơn về chất lượng nội dung hơn là về số lượng trang bạn tạo ra không ? - Song 15:38, ngày 13 tháng 12 năm 2017 (UTC)

Articuno, Zapdos, Moltres

Chào bạn, tôi thấy Wiki đã có những trang Freezer, ThunderFire cho nên các trang Articuno, ZapdosMoltres không nên tồn tại vì chúng có cùng nội dung. Đồng thời tôi thấy Wiki đã sử dụng tên Pokemon bằng phiên âm tiếng Nhật nên mong bạn xem xét và xóa những trang không cần thiết để tránh sự nhầm lẫn. Cảm ơn!Hibikisoukou (thảo luận) 16:49, ngày 13 tháng 1 năm 2018 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.