Wiki Pokémon tiếng Việt
Advertisement
Thuong.png
Thường
Lua.png
Lửa
Nuoc.png
Nước
Co.png
Cỏ
Dien.png
Điện
Bang.png
Băng
1/4x 1/4x 1/4x 1/4x 1/4x 1/4x
Giacdau.png
Giác đấu
Doc.png
Độc
Dat.png
Đất
Bay.png
Bay
Sieulinh.png
Siêu linh
Contrung.png
Côn trùng
1/4x 1/4x 1/4x 1/4x 1/4x 1/4x
Da.png
Đá
Ma.png
Ma
Rong.png
Rồng
Bongtoi.png
Bóng tối
Thep.png
Thép
Tien.png
Tiên
1/4x 1/4x 1/4x 1/4x 1/4x 1/4x


Chỉ số
HP 255
Tấn công 255
Phòng thủ 255
Tấn công đặc biệt 255
Phòng thủ đặc biệt 255
Tốc độ 255
Tổng 1530