Wiki Pokémon tiếng Việt
Advertisement
Thuong.png
Thường
Lua.png
Lửa
Nuoc.png
Nước
Co.png
Cỏ
Dien.png
Điện
Bang.png
Băng
1x 1x 1x 1x 1x 1x
Giacdau.png
Giác đấu
Doc.png
Độc
Dat.png
Đất
Bay.png
Bay
Sieulinh.png
Siêu linh
Contrung.png
Côn trùng
1x 1x 1x 1x 1x 1x
Da.png
Đá
Ma.png
Ma
Rong.png
Rồng
Bongtoi.png
Bóng tối
Thep.png
Thép
Tien.png
Tiên
1x 1x 1x 1x 1x 1x


Chỉ số
HP 0
Tấn công 0
Phòng thủ 0
Tấn công đặc biệt 0
Phòng thủ đặc biệt 0
Tốc độ 0
Tổng 0