FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{Infobox/Pokemon |màu = Cỏ |số = 273 |ảnh = 273.png |hệ = {{H|Cỏ}} |đặc tính = Diệp lục<br>Dậy sớm |đực = 50 |cái = 50 |cao = …”)

Phiên bản lúc 10:57, ngày 6 tháng 1 năm 2018


Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.