Suicune (スイクン Suikun)Pokémon huyền thoại thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 2. Suicune không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Suicune cùng với RaikouEntei là bộ ba Pokémon linh thú huyền thoại của Johto.

Suicune là linh vật của bản game Pokémon Crystal.

Mô tả

Suicune là hiện thân của suối nguồn trắc ẩn. Thần sở hữu quyền năng thanh tẩy nước bẩn, khoan thai rong ruổi khắp đó đây.[1]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 100
Tấn công 75
Phòng thủ 115
Tấn công đặc biệt 90
Phòng thủ đặc biệt 115
Tốc độ 85
Tổng 580

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Thép Thường Cỏ
Lửa Giác đấu Điện
Nước Bay
Băng Độc
Đất
Đá
Côn trùng
Ma
Siêu linh
Rồng
Bóng tối
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.