FANDOM


Subame (スバメ Subame), là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ III. Nó bắt đầu tiến hóa thành Ohsubame ở cấp độ 22.

Mô tả

Những con chim Subame non vừa mới rời tổ đôi khi sẽ cảm thấy cô đơn và kêu khóc vào những đêm tối. Loài Pokémon này sẽ hét ầm ĩ mỗi khi đói. Chúng săn những con  Kemusso trong rừng để làm thức ăn. Mặc dù bé tí, Subame luôn anh dũng đối diện với kẻ thù, bất kể kể phải đương đầu có thể hung bạo đến mức nào. Loài Pokémon dũng cảm này vẫn tỏ ra hiên ngang ngay cả khi thua trận. Vào mùa lạnh, Subame sẽ bay 180 dặm mỗi ngày để di cư đến vùng đất khác ấm áp hơn.

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 40
Tấn công 55
Phòng thủ 30
Tấn công đặc biệt 30
Phòng thủ đặc biệt 30
Tốc độ 85
Tổng 270

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Côn trùng Thường Đá
Ma Cỏ Giác đấu Điện
Bay Băng
Độc
Thép
Lửa
Nước
Siêu linh
Rồng
Bóng tối
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tuyệt kỹ

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Loại Sức mạnh Chính xác PP
1 Mổ Bay Vật Lí 35 100% 35
1 Kêu Thường Biến Hóa _ 100% 40
5 Vận Khí Thường Biến Hóa _ _% 30
9 Tấn Công Tốc Độ Thường Vật Lí 40 100% 30
13 Cánh Tấn Công Bay Vật Lí 60 100% 35
17 Phân Thân Thường Biến Hóa _ _% 15
21 Nhát Chém Én Lượn Thường Vật Lí 60 _% 20
25 Phòng Thủ Nhanh Giác đấu Biến Hóa _ _% 15
29 Di Chuyển Siêu Tốc Siêu linh Biến Hóa _ _% 30
33 Nhát Chém Không Khí Bay Đặc Biệt 75 95% 15
37 Đánh Liều Thường Vật Lí _ 100% 5
41 Chim Anh Dũng Thường Vật Lí 120 100% 15
45 Khởi Tử Hồi Sinh Giác đấu Vật Lí _ 100% 15

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Loại Sức mạnh Chính xác PP
1 Mổ Bay Vật Lí 35 100% 35
1 Kêu Thường Biến Hóa _ 100% 40
5 Vận Khí Thường Biến Hóa _ _% 30
9 Tấn Công Tốc Độ Thường Vật Lí 40 100% 30
13 Cánh Tấn Công Bay Vật Lí 60 100% 35
17 Phân Thân Thường Biến Hóa _ _% 15
21 Nhát Chém Én Lượn Thường Vật Lí 60 _% 20
25 Phòng Thủ Nhanh Giác đấu Biến Hóa _ _% 15
29 Di Chuyển Siêu Tốc Siêu linh Biến Hóa _ _% 30
33 Nhát Chém Không Khí Bay Đặc Biệt 75 95% 15
37 Đánh Liều Thường Vật Lí _ 100% 5
41 Chim Anh Dũng Thường Vật Lí 120 100% 15

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Loại Sức mạnh Chính xác PP
1 Mổ Bay Vật Lí 35 100% 35
1 Kêu Thường Biến Hóa _ 100% 40
4 Vận Khí Thường Biến Hóa _ _% 30
7 Tấn Công Tốc Độ Thường Vật Lí 40 100% 30
13 Cánh Tấn Công Bay Vật Lí 60 100% 35
19 Phân Thân Thường Biến Hóa _ _% 15
26 Đánh Liều Thường Vật Lí _ 100% 5
34 Nhát Chém Én Lượn Thường Vật Lí 60 _% 20
43 Di Chuyển Siêu Tốc Siêu linh Biến Hóa _ _% 30
53 Nhát Chém Không Khí Bay Đặc Biệt 75 95% 15

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Loại Sức mạnh Chính xác PP
1 Mổ Bay Vật Lí 35 100% 35
1 Kêu Thường Biến Hóa _ 100% 40
4 Vận Khí Thường Biến Hóa _ _% 30
8 Tấn Công Tốc Độ Thường Vật Lí 40 100% 30
13 Cánh Tấn Công Bay Vật Lí 60 100% 35
19 Phân Thân Thường Biến Hóa _ _% 15
26 Đánh Liều Thường Vật Lí _ 100% 5
34 Nhát Chém Én Lượn Thường Vật Lí 60 _% 20
43 Di Chuyển Siêu Tốc Siêu linh Biến Hóa _ _% 30
53 Nhát Chém Không Khí Bay Đặc Biệt 75 95% 15

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Loại Sức mạnh Chính xác PP
1 Mổ Bay Vật Lí 35 100% 35
1 Kêu Thường Biến Hóa _ 100% 40
4 Vận Khí Thường Biến Hóa _ _% 30
8 Tấn Công Tốc Độ Thường Vật Lí 40 100% 30
13 Cánh Tấn Công Bay Vật Lí 60 100% 35
19 Phân Thân Thường Biến Hóa _ _% 15
26 Đánh Liều Thường Vật Lí _ 100% 5
34 Nhát Chém Én Lượn Thường Vật Lí 60 _% 20
43 Di Chuyển Siêu Tốc Siêu linh Biến Hóa _ _% 30
53 Nhát Chém Không Khí Bay Đặc Biệt 75 95% 15

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Sức mạnh Chính xác PP
1 Mổ Bay 35 100% 35
1 Kêu Thường _ 100% 40
4 Vận Khí Thường _ _% 30
8 Tấn Công Tốc Độ Thường 40 100% 30
13 Cánh Tấn Công Bay 60 100% 35
19 Phân Thân Thường _ _% 15
26 Đánh Liều Thường _ 100% 5
34 Nhát Chém Én Lượn Thường 60 _% 20
43 Di Chuyển Siêu Tốc Siêu linh _ _% 30

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Subame (スバメ Subame)
Anh Taillow
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.