FANDOM


Sorugareo (ソルガレオ Sorugareo)Pokémon huyền thoại song hệ Siêu năng/Thép được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó là dạng tiến hóa của Kosumoumu.

Sorugareo cùng với LunalaNekurozuma là bộ ba Pokémon ánh sáng huyền thoại của Alola.

Sorugareo là linh vật của bản game Pokémon Sun.

Mô tả

Trong các văn tự cổ xưa, thần được mệnh danh là "mãnh thú nuốt chửng mặt trời". Hậu quả từ việc thần mở Lỗ sâu Ultra là thỉnh thoảng, những nguồn năng lượng và dạng sống từ thế giới khác bị gọi đến thế giới này.[1]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 137
Tấn công 137
Phòng thủ 107
Tấn công đặc biệt 113
Phòng thủ đặc biệt 89
Tốc độ 97
Tổng 680

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Độc Siêu năng Thường Giác đấu Đất
Bay Côn trùng Ma
Đá Nước Lửa
Thép Điện Bóng tối
Cỏ
Băng
Rồng
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/791
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.