FANDOM


Sand (サンド Sando) là Pokémon thuần hệ Đất được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó bắt đầu tiến hóa thành Sandpan ở cấp độ 22.

Sand hình thái Alola (アローラサンド Arōra Sando) là một hình thái địa phương song hệ Băng/Thép của Sand ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó tiến hóa thành Sandpan hình thái Alola khi tiếp xúc với Ice Stone.

Mô tả

Sand

Sand tìm tới núi lửa khi da chúng bị nhăn nheo do hơi ẩm. Chúng nằm trườn ở nơi tỏa ra nhiều địa nhiệt để hong khô mình. Loài này sống ở những nơi có thật ít mưa. Mỗi khi nguy hiểm rình rập, chúng cuộn mình lại để bảo vệ phần bụng mềm yếu.[1]

Alola Sand

Loài này đã tìm tới vùng núi tuyết trong quá trình di tản tránh thảm họa núi lửa. Lớp vỏ băng của chúng cứng tựa thép. Vì vậy, những kẻ săn mồi thường nhắm vào cái bụng mềm, nên chúng phải cố sức bám chặt xuống đất.[2]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/027
  2. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/027_1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.