FANDOM


Riolu (リオル Rioru) là Pokémon thuần hệ Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 4. Riolu tiến hóa thành Lucario khi lên cấp vào ban ngày với Độ thân thiết ở mức cao.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.