FANDOM


Rentorar (レントラー Rentorā) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 4. Rentorar là dạng tiến hóa của Luxio.

Mô tả

Khi mắt loài này phát ánh vàng, chúng có thể phát hiện ra cả những con mồi đang trốn sau tường. Năng lực nhìn xuyên vật thể của Rentorar rất hữu dụng khi cần dò xét nguy hiểm.[1]

Loài này thường giúp con người tìm trẻ lạc. Mắt chúng rực ánh vàng mỗi khi kích hoạt năng lực thấu thị.[2]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 80
Tấn công 120
Phòng thủ 79
Tấn công đặc biệt 95
Phòng thủ đặc biệt 79
Tốc độ 70
Tổng 523

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Bay Thường Đất
Thép Giác đấu
Điện Độc
Đá
Côn trùng
Ma
Lửa
Nước
Cỏ
Siêu năng
Băng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/405
  2. Bách khoa toàn thư Pokémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.