FANDOM


Rentorar (レントラー Rentorā) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ IV. Rentorar là dạng tiến hóa của Luxio.

Mô tả

Đôi mắt Rentorar có khả năng nhìn xuyên thấu mọi thứ. Chúng có thể phát hiện và nắm bắt được vị trí con mồi trốn sau một vật cản nào đó. Thị lực xuyên thấu của Luxray còn rất hữu ích trong việc tìm những Pokémon non đi lạc hay phát hiện những điều nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh.

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 80
Tấn công 120
Phòng thủ 79
Tấn công đặc biệt 95
Phòng thủ đặc biệt 79
Tốc độ 70
Tổng 523

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Bay Thường Đất
Thép Giác đấu
Điện Độc
Đá
Côn trùng
Ma
Lửa
Nước
Cỏ
Siêu linh
Băng
Rồng
Bóng tối
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Rentorar (レントラー Rentorā)
Anh Luxray
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.