FANDOM


Raikou (ライコウ Raikō)Pokémon huyền thoại thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 2. Raikou không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Raikou cùng với EnteiSuicune là bộ ba Pokémon linh thú huyền thoại của Johto.

Mô tả

Raikou là hiện thân của tốc độ ánh chớp. Tiếng gầm của thần khiến sóng điện lan tỏa khắp không khí và trời đất rung chuyển, tựa như khi sấm sét giáng xuống vậy.[1]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 90
Tấn công 85
Phòng thủ 75
Tấn công đặc biệt 115
Phòng thủ đặc biệt 100
Tốc độ 115
Tổng 580

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Bay Thường Đất
Thép Giác đấu
Điện Độc
Đá
Côn trùng
Ma
Lửa
Nước
Cỏ
Siêu linh
Băng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/243
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.