Poppo (ポッポ Poppo), là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ I. Poppo bắt đầu tiến hóa thành Pigeon ở cấp độ 18 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Pigeot ở cấp độ 36.

Mô tả

Một cảnh thường thấy trong những khu rừng đó là Poppo vỗ cánh phía trên mặt đất khiến cát bụi bay mù mịt. Chúng rất dễ bảo và ghét chiến đấu. Khi bị tấn công, loài Pokémon này thường thổi cát để tự vệ và xua đuổi kẻ thù thay vì đánh trả. Nhưng nếu bị chọc phá, chúng sẽ tấn công rất dữ dội. Poppo thường trốn trong những bụi cỏ cao và tìm kiếm côn trùng để làm thức ăn. Chúng vỗ cánh liên tục vào cỏ để khuấy động một đám bụi khiến cho sâu bọ xuất hiện. Poppp có khả năng xác định phương hướng rất tài tình. Chúng có thể trở về tổ của mình mà không gặp một chút khó khăn gì bất kể rời khỏi nơi ở thân quen của chúng bao xa.

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 40
Tấn công 45
Phòng thủ 40
Tấn công đặc biệt 35
Phòng thủ đặc biệt 35
Tốc độ 56
Tổng 251

Chỉ số cơ bản
Hp 40
Tấn công 45
Phòng thủ 40
Đặc biệt 35
Tốc độ 56
Tổng 216

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Côn trùng Thường Đá
Ma Cỏ Giác đấu Điện
Bay Băng
Độc
Thép
Lửa
Nước
Siêu linh
Rồng
Bóng tối
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tuyệt kỹ

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Loại Sức mạnh Chính xác PP
1 Tông Thường Vật Lí 40 100% 35
5 Hất Cát Đất Biến Hóa _ 100% 15
9 Gió Xoáy Bay Đặc Biệt 40 100% 35
13 Tấn Công Tốc Độ Thường Vật Lí 40 100% 30
17 Thổi Bay Thường Biến Hóa _ _% 20
21 Vòi Rồng Rồng Đặc Biệt 40 100% 20
25 Vũ Điệu Lông Vũ Bay Biến Hóa _ 100% 15
29 Di Chuyển Siêu Tốc Siêu linh Biến Hóa _ _% 30
33 Cánh Tấn Công Bay Vật Lí 60 100% 35
37 Hạ Cánh Bay Biến Hóa _ _% 10
41 Gió Thuận Chiều Bay Biến Hóa _ _% 15
45 Học Vẹt Bay Biến Hóa _ _% 20
49 Nhát Chém Không Khí Bay Đặc Biệt 75 95% 15
53 Cuồng Phong Bay Đặc Biệt 110 70% 10

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Loại Sức mạnh Chính xác PP
1 Tông Thường Vật Lí 40 100% 35
3 Hất Cát Đất Biến Hóa _ 100% 15
5 Gió Xoáy Bay Đặc Biệt 40 100% 35
9 Học Vẹt Bay Biến Hóa _ _% 20
11 Tấn Công Tốc Độ Thường Vật Lí 40 100% 30
15 Cánh Tấn Công Bay Vật Lí 60 100% 35
17 Hạ Cánh Bay Biến Hóa _ _% 10
21 Thổi Bay Thường Biến Hóa _ _% 20
23 Di Chuyển Siêu Tốc Siêu linh Biến Hóa _ _% 30
27 Nhát Chém Không Khí Bay Đặc Biệt 75 95% 15
29 Lưỡi Dao Gió Bay Đặc Biệt 80 100% 10

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Loại Sức mạnh Chính xác PP
1 Tông Thường Vật Lí 50 100% 35
5 Hất Cát Đất Biến Hóa _ 100% 15
9 Gió Xoáy Bay Đặc Biệt 40 100% 35
13 Tấn Công Tốc Độ Thường Vật Lí 40 100% 30
17 Thổi Bay Thường Biến Hóa _ _% 20
21 Vòi Rồng Rồng Đặc Biệt 40 100% 20
25 Vũ Điệu Lông Vũ Bay Biến Hóa _ 100% 15
29 Di Chuyển Siêu Tốc Siêu linh Biến Hóa _ _% 30
33 Cánh Tấn Công Bay Vật Lí 60 100% 35
37 Hạ Cánh Bay Biến Hóa _ _% 10
41 Gió Thuận Chiều Bay Biến Hóa _ _% 15
45 Học Vẹt Bay Biến Hóa _ _% 20
49 Nhát Chém Không Khí Bay Đặc Biệt 75 95% 15
53 Cuồng Phong Bay Đặc Biệt 110 70% 10

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Loại Sức mạnh Chính xác PP
1 Tông Thường Vật Lí 50 100% 35
5 Hất Cát Đất Biến Hóa _ 100% 15
9 Gió Xoáy Bay Đặc Biệt 40 100% 35
13 Tấn Công Tốc Độ Thường Vật Lí 40 100% 30
17 Thổi Bay Thường Biến Hóa _ 100% 20
21 Vòi Rồng Rồng Đặc Biệt 40 100% 20
25 Vũ Điệu Lông Vũ Bay Biến Hóa _ 100% 15
29 Di Chuyển Siêu Tốc Siêu linh Biến Hóa _ _% 30
33 Cánh Tấn Công Bay Vật Lí 60 100% 35
37 Hạ Cánh Bay Biến Hóa _ _% 10
41 Gió Thuận Chiều Bay Biến Hóa _ _% 15
45 Học Vẹt Bay Biến Hóa _ _% 20
49 Nhát Chém Không Khí Bay Đặc Biệt 75 95% 15
53 Cuồng Phong Bay Đặc Biệt 120 70% 10

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Loại Sức mạnh Chính xác PP
1 Tông Thường Vật Lí 35 95% 35
5 Hất Cát Đất Biến Hóa _ 100% 15
9 Gió Xoáy Bay Đặc Biệt 40 100% 35
13 Tấn Công Tốc Độ Thường Vật Lí 40 100% 30
17 Thổi Bay Thường Biến Hóa _ 100% 20
21 Vòi Rồng Rồng Đặc Biệt 40 100% 20
25 Vũ Điệu Lông Vũ Bay Biến Hóa _ 100% 15
29 Di Chuyển Siêu Tốc Siêu linh Biến Hóa _ _% 30
33 Cánh Tấn Công Bay Vật Lí 60 100% 35
37 Hạ Cánh Bay Biến Hóa _ _% 10
41 Gió Thuận Chiều Bay Biến Hóa _ _% 15
45 Học Vẹt Bay Biến Hóa _ _% 20
49 Nhát Chém Không Khí Bay Đặc Biệt 75 95% 15

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Sức mạnh Chính xác PP
1 Tông Thường 35 95% 35
5 Hất Cát Đất _ 100% 15
9 Gió Xoáy Bay 40 100% 35
13 Tấn Công Tốc Độ Thường 40 100% 30
19 Thổi Bay Thường _ 100% 20
25 Cánh Tấn Công Bay 60 100% 35
31 Vũ Điệu Lông Vũ Bay _ 100% 15
39 Di Chuyển Siêu Tốc Siêu linh _ _% 30
47 Học Vẹt Bay _ _% 20

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Sức mạnh Chính xác PP
1 Tông Thường 35 95% 35
5 Hất Cát Đất _ 100% 15
9 Gió Xoáy Bay 40 100% 35
15 Tấn Công Tốc Độ Thường 40 100% 30
21 Thổi Bay Thường _ 100% 20
29 Cánh Tấn Công Bay 60 100% 35
37 Di Chuyển Siêu Tốc Siêu linh _ _% 30
47 Học Vẹt Bay _ _% 20

Cấp Tuyệt kĩ Hệ Sức mạnh Chính xác PP
1 Gió Xoáy Thường 40 100% 35
5 Hất Cát Thường _ 100% 15
12 Tấn Công Tốc Độ Thường 40 100% 30
19 Thổi Bay Thường _ 85% 20
28 Cánh Tấn Công Bay 35 100% 35
36 Di Chuyển Siêu Tốc Siêu linh _ _% 30
44 Học Vẹt Bay _ _% 20

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Poppo (ポッポ Poppo)
Anh Pidgey
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.