FANDOM


Pippi (ピッピ Pippi) là Pokémon thuần hệ Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 1. Pippi là dạng tiến hóa của Py và nó tiến hóa thành Pixy khi tiếp xúc với Đá mặt trăng.

Mô tả

Đôi cánh Pippi tỏa sáng dịu nhẹ khi đắm trong ánh trăng. Chúng có thể lơ lửng, múa lượn trên không mà chẳng cần vỗ cánh. Loài này rất được ưa chuộng, đồng thời cũng cực kì hiếm. Lũ trộm thường nhòm ngó khi chúng được khoe ra một cách bất cẩn.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/035
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.