FANDOM


Pigeon (ピジョン Pijon) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Pigeon là dạng tiến hóa của Poppo và nó bắt đầu tiến hóa thành Pigeot ở cấp độ 36.

Mô tả

Pigeon bay lượn xung quanh để cánh gác địa bàn rộng lớn của mình. Nếu có kẻ xâm phạm, chúng sẽ tung vuốt bén tấn công không khoan nhượng.[1]

Pigeon lượn vòng trên lãnh thổ rộng lớn để tuần tra và tìm mồi. Dù bay cao tới mấy, chúng vẫn dễ dàng phat hiện con mồi và lập tức sà xuống tung vuốt kết liễu. Loài này có thể lực sung mãn.[2]

 Năng lực

Thế hệ 1

Chỉ số cơ bản
Hp 63
Tấn công 60
Phòng thủ 55
Đặc biệt 50
Tốc độ 71
Tổng 299

Thế hệ 2 về sau

Chỉ số cơ bản
Hp 63
Tấn công 60
Phòng thủ 55
Tấn công đặc biệt 50
Phòng thủ đặc biệt 50
Tốc độ 71
Tổng 349

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Côn trùng Thường Đá
Ma Cỏ Giác đấu Điện
Bay Băng
Độc
Thép
Lửa
Nước
Siêu năng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/017
  2. Bách khoa toàn thư Pokémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.