FANDOM


Nyasu (ニャース Nyāsu) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó bắt đầu tiến hóa thành Persian ở cấp độ 28.

Nyasu hình thái Alola (アローラニャース Arōra Nyāsu) là một hình thái địa phương thuần hệ Bóng tối của Nyasu ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó tiến hóa thành Persian hình thái Alola khi lên cấp với Độ thân thiết ở mức cao.

Mô tả

Nyasu

Ta dễ dàng kết thân với Nyasu bằng cách tặng chúng một đồng xu - thứ mà chúng vô cùng yêu thích. Dù vậy, tình bạn sẽ khó bền lâu, vì loài này vốn cả thèm chóng chán. Tại các bãi rác, Nyasu thường xuyên quyết chiến với lũ Yamikarasu, nhằm tranh giành những vật sáng lấp lánh.[1]

Nyasu ngủ suốt ngày và hoạt động về ban đêm. Mắt chúng rực sáng mỗi khi nhìn thấy vật hình tròn lấp lánh, lập tức nhào tới chiếm làm của riêng. Đồng tiền trên trán cũng phát sáng khi chúng tìm được vật lấp lánh. Đệm thịt dưới chân giúp chúng di chuyển êm ru.[2]

Alola Nyasu

Nyasu đầy kiêu hãnh nhưng cũng rất ích kỷ, bướng bỉnh. Một hoàng tộc hưng thịnh xưa kia đã mang chúng từ vùng khác về đây. Bốc đồng, ích kỷ và thất thường là những tính cách của loài này. Chỉ vài nhà huấn luyện có khả năng cung phụng mới nuôi nổi chúng.[3]

 Năng lực

Nyasu

Thế hế 1

Chỉ số cơ bản
Hp 40
Tấn công 45
Phòng thủ 35
Đặc biệt 40
Tốc độ 90
Tổng 250

Thế hệ 2 về sau

Chỉ số cơ bản
Hp 40
Tấn công 45
Phòng thủ 35
Tấn công đặc biệt 40
Phòng thủ đặc biệt 40
Tốc độ 90
Tổng 290

Alola Nyasu

Chỉ số cơ bản
Hp 40
Tấn công 35
Phòng thủ 35
Tấn công đặc biệt 50
Phòng thủ đặc biệt 40
Tốc độ 90
Tổng 290

Khả năng chịu sát thương

Nyasu

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Ma Thường Giác đấu
Bay
Độc
Đất
Đá
Côn trùng
Thép
Lửa
Nước
Cỏ
Điện
Siêu năng
Băng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Alola Nyasu

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Siêu năng Ma Thường Giác đấu
Bóng tối Bay Côn trùng
Độc Tiên
Đất
Đá
Thép
Lửa
Nước
Cỏ
Điện
Băng
Rồng
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/052
  2. Bách khoa toàn thư Pokémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
  3. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/052_1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.