FANDOM


Nutrey (ナットレイ Nattorei) là Pokémon song hệ Cỏ/Thép được giới thiệu trong Thế hệ V. Nó là dạng tiến hóa của Tesseed.

Mô tả

Những chiếc gai nhọn của Nutrey cứng tựa sắt thép. Chúng ghim những chiếc gai này vào sâu trong đá rồi dùng chóp đỉnh của các tua xúc giác để hút các chất dinh dưỡng bên dưới lớp đá. Nutrey chiến đấu bằng cách tung ba chiếc tua xúc giác đầy gai nhọn vào kẻ thù. Những chiếc gai này đủ sức để đập nát đá tảng thành mảnh vụn. Loài Pokémon Cầu Gai này có tập tính bám vào thành, vách hang động và phóng gai thép vào những mục tiêu nào đi ngang qua.

Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 74
Tấn công 94
Phòng thủ 131
Tấn công đặc biệt 54
Phòng thủ đặc biệt 116
Tốc độ 20
Tổng 489

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Độc Cỏ Thường Bay Giác đấu Lửa
Đá Đất
Thép Côn trùng
Nước Ma
Điện Băng
Siêu linh Bóng tối
Rồng
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Nutrey (ナットレイ Nattorei)
Anh Ferrothorn
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.