FANDOM


Nidangiru (ニダンギル Nidangiru) là Pokémon song hệ Thép/Ma được giới thiệu trong Thế hệ VI. Nidangiru là dạng tiến hóa của Hitotsuki và nó tiến hóa thành Girugarudo nếu tiếp xúc với Đá bóng tối.

Mô tả

Sau khi Hitotsuki tiến hóa, cơ thể chúng tách thành hai thanh kiếm. Tiếng cọ xát giữa hai thanh kiếm của Nidangiru tạo ra âm thanh kim loại khiến kẻ thù khiếp sợ. Hai thanh kiếm hợp tác thông qua việc trao đổi bằng thần giao cách cảm rồi phối hợp tấn công, chém kẻ thù thành từng mảnh. Đòn phối hợp uyển chuyển vừa công vừa thủ từ hai thanh kiếm của loài Pokémon Đao Kiếm này không ai có thể cản phá được, cho dù đó là những đối thủ rành về kiếm thuật.

Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 59
Tấn công 110
Phòng thủ 150
Tấn công đặc biệt 45
Phòng thủ đặc biệt 49
Tốc độ 35
Tổng 448

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Thường Côn trùng Bay Nước Đất
Giác đấu Đá Điện Ma
Độc Thép Lửa
Cỏ Bóng tối
Siêu linh
Băng
Rồng
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Nidangiru (ニダンギル Nidangiru)
Anh Doublade
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.