Moukazaru (モウカザル Mōkazaru) là Pokémon song hệ Lửa/Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 4. Moukazaru là dạng tiến hóa của Hikozaru và nó bắt đầu tiến hóa thành Goukazaru ở cấp độ 36.

Mô tả

Chúng tận dụng trần nhà và vách tường để tấn công từ trên không. Cái đuôi rực lửa cũng là vũ khí của loài này. Chúng khéo léo điều tiết ngọn lửa trên đuôi nhằm giữ đối phương ở mọt khoảng cách nhất định.[1]

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.