FANDOM


Mokuro (モクロー Mokuroo) là Pokémon song hệ Cỏ/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó bắt đầu tiến hóa thành Fukusuro ở cấp độ 17 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Junaipa ở cấp độ 34.

Mokuro cùng với NyabiAshimari là bộ ba Pokémon khởi đầu của Alola.

Mô tả

Chúng cảm thấy thoải mái ở những nơi tối tăm và chật hẹp, vì vậy rất thích làm tổ bên trong cặp hoặc túi của Nhà huấn luyện. Chúng phóng những cọng lông vũ bén như lưỡi lam để tấn công. Nhờ cặp chân khỏe khoắn, các cú đá của chúng cũng vô cùng lợi hại.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/722
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.