FANDOM


Mizugorou (ミズゴロウ Mizugorō) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó bắt đầu tiến hóa thành Numacraw ở cấp độ 16 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Laglarge ở cấp độ 36.

Mizugorou cùng với KimoriAchamo là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Hoenn.

Mô tả

Vây trên đầu của chúng là ra-đa siêu nhạỵ, được dùng để cảm nhận những chuyển động trong nước và không khí, giúp Mizugorou nhận biết tình hình xung quanh mà chẳng cần mở mắt. Chúng thở được dưới nước nhờ hai mang bên má. Trong tình huống nguy kịch, sức mạnh tiềm ẩn của chúng sẽ được giải phóng, đủ để phá vỡ đá tảng to hơn thân mình.[1]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 50
Tấn công 70
Phòng thủ 50
Tấn công đặc biệt 50
Phòng thủ đặc biệt 50
Tốc độ 40
Tổng 310

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Thép Thường Cỏ
Lửa Giác đấu Điện
Nước Bay
Băng Độc
Đất
Đá
Côn trùng
Ma
Siêu năng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/258
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.