FANDOM


Mewtwo (ミュウツー Myūtsū)Pokémon huyền thoại thuần hệ Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 1.

Nó có hai dạng tiến hóa Mega là Mega Mewtwo X (メガミュウツーX Mega Myūtsū X) khi kích hoạt Mewtwonite XMega Mewtwo Y (メガミュウツーY Mega Myūtsū Y) khi kích hoạt Mewtwonite Y. Với tiến hóa Mega X, nó trở thành Pokémon song hệ Siêu năng/Giác đấu.

Mô tả

Mewtwo là sản phẩm từ quá trình thao tác mã di truyền. Khoa học tiến bộ của loài người dẫu đã làm nên cơ thể nó, nhưng lại thất bại trong việc tạo ra một trái tim trắc ẩn.[1]

Một nhà khoa học nọ đã phân tách và tái tổ hợp mã di truyền của Mew rồi tạo ra loài Pokémon này. Mewtwo sở hữu năng lực chiến đấu cực đỉnh, chỉ nhắm tới duy nhất mục tiêu đánh bại địch thủ. Đây là loài Pokémon cuồng bạo nhất. Mewtwo thường ở yên bất động để bảo toàn năng lượng.[2]

 Năng lực

Mewtwo

Thế hệ 1

Chỉ số cơ bản
Hp 106
Tấn công 110
Phòng thủ 90
Đặc biệt 154
Tốc độ 130
Tổng 590

Thế hệ 2 về sau

Chỉ số cơ bản
Hp 106
Tấn công 110
Phòng thủ 90
Tấn công đặc biệt 154
Phòng thủ đặc biệt 90
Tốc độ 130
Tổng 680

Mega Mewtwo X

Chỉ số cơ bản
Hp 106
Tấn công 190
Phòng thủ 100
Tấn công đặc biệt 154
Phòng thủ đặc biệt 100
Tốc độ 130
Tổng 780

Mega Mewtwo Y

Chỉ số cơ bản
Hp 106
Tấn công 150
Phòng thủ 70
Tấn công đặc biệt 194
Phòng thủ đặc biệt 120
Tốc độ 140
Tổng 780

 Khả năng chịu sát thương

Mewtwo và Mega Mewtwo Y

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Giác đấu Thường Côn trùng
Siêu năng Bay Ma
Độc Bóng tối
Đất
Đá
Thép
Lửa
Nước
Cỏ
Điện
Băng
Rồng
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Mewtwo miễn kháng với sát thương do hệ Ma gây ra trong thế hệ 1.

Mega Mewtwo X

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Giác đấu Thường Bay
Đá Độc Ma
Đất Tiên
Côn trùng
Thép
Lửa
Nước
Cỏ
Điện
Siêu năng
Băng
Rồng
Bóng tối
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/150
  2. Bách khoa toàn thư Pokémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.