FANDOM


(Đã lùi lại sửa đổi 3008 của Aphrodite Sweetheart (Thảo luận))
Dòng 8: Dòng 8:
 
|hệ = {{H|Thường}} {{H|Siêu năng}} (A)<br><br>{{H|Thường}} {{H|Giác đấu}} (B)
 
|hệ = {{H|Thường}} {{H|Siêu năng}} (A)<br><br>{{H|Thường}} {{H|Giác đấu}} (B)
 
|đặc tính = Serene Grace
 
|đặc tính = Serene Grace
|phi = Chưa xác định
+
|phi = Phi giới tính
 
|cao = 0.6 m
 
|cao = 0.6 m
 
|nặng = 6.5 kg}}
 
|nặng = 6.5 kg}}

Phiên bản lúc 06:04, ngày 4 tháng 1 năm 2018


Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.