FANDOM


Maril (マリル Mariru) là Pokémon song hệ Nước/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 2. Maril là dạng tiến hóa của Ruriri và nó bắt đầu tiến hóa thành Marilli ở cấp độ 18.

Mô tả

Chúng dùng cái đuôi chứa đầy dầu làm phao cứu sinh. Nếu bạn chỉ thấy mỗi cái đuôi nhoi lên mặt nước, ắt hẳn chúng đang lặn ở dưới và tìm thực vật thủy sinh để ăn. Khi phải bắt mồi cạnh dòng nước siết, chúng quấn cái đuôi co giãn linh hoạt của mình vào cành cây.[1]

Marill dùng quả bóng ở đuôi làm phao vì bên trong có chứa một loại dầu nhẹ hơn nước. Chúng thích ăn tảo dưới đáy sông.[2]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 70
Tấn công 20
Phòng thủ 50
Tấn công đặc biệt 20
Phòng thủ đặc biệt 50
Tốc độ 40
Tổng 250

 Khả năng chịu sát thương

Thế hệ 2 đến 5

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Thép Thường Cỏ
Lửa Giác đấu Điện
Nước Bay
Băng Độc
Đất
Đá
Côn trùng
Ma
Siêu năng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Khi đặc tính Mỡ dày được kích hoạt, Maril chỉ nhận 1/4x sát thương do hệ LửaBăng gây ra.
  • Khi đặc tính Ăn cỏ được kích hoạt, Maril miện kháng với sát thương do hệ Cỏ gây ra.

Thế hệ 6 về sau

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Rồng Giác đấu Thường Độc
Lửa Bay Cỏ
Côn trùng Đất Điện
Nước Đá
Băng Ma
Bóng tối Thép
Siêu năng
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Khi đặc tính Mỡ dày được kích hoạt, Maril chỉ nhận 1/4x sát thương do hệ LửaBăng gây ra.
  • Khi đặc tính Ăn cỏ được kích hoạt, Maril miện kháng với sát thương do hệ Cỏ gây ra.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/183
  2. Bách khoa toàn thư Pokémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.