Maril (マリル Mariru) là Pokémon song hệ Nước/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ II. Maril là dạng tiến hóa của Ruriri và nó bắt đầu tiến hóa thành Marilli ở cấp độ 18.

Mô tả

Đuôi của Maril đóng vai trò như chiếc phao cứu sinh của loài Pokémon Chuột Nước này. Chóp đuôi của chúng chứa một loại dầu nhẹ hơn nước. Nhờ vậy mà chúng có thể bơi lội mà không sợ đuối nước ngay cả trên dòng chảy xiếc. Nếu bạn chỉ thấy đuôi của Maril bồng bềnh trên nước, chắc chắn chúng đang lặn bên dưới để tìm sinh vật thủy sinh làm thức ăn. Đuôi của Maril khá linh hoạt có thể kéo dài theo ý muốn của chúng. Khi đang kiếm ăn ở rìa một dòng chảy mạnh, Maril quấn đuôi của chúng vào một thân cây để làm điểm tựa. Bộ lông của Maril không thấm nước. Vì thế chúng có thể thỏa thích chơi đùa với nước mà cơ thể vẫn khô ráo.

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 70
Tấn công 20
Phòng thủ 50
Tấn công đặc biệt 20
Phòng thủ đặc biệt 50
Tốc độ 40
Tổng 250

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Rồng Giác đấu Thường Độc
Lửa Bay Cỏ
Côn trùng Đất Điện
Nước Đá
Băng Ma
Bóng tối Thép
Siêu linh
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Khi đặc tính Mỡ dày được kích hoạt, Maril chỉ nhận 1/4x sát thương do hệ LửaBăng gây ra.
  • Khi đặc tính Ăn cỏ được kích hoạt, Maril miện kháng với sát thương do hệ Cỏ gây ra.

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Thép Thường Cỏ
Lửa Giác đấu Điện
Nước Bay
Băng Độc
Đất
Đá
Côn trùng
Ma
Siêu linh
Rồng
Bóng tối

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Khi đặc tính Mỡ dày được kích hoạt, Maril chỉ nhận 1/4x sát thương do hệ LửaBăng gây ra.
  • Khi đặc tính Ăn cỏ được kích hoạt, Maril miện kháng với sát thương do hệ Cỏ gây ra.

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Maril (マリル Mariru)
Anh Marill
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.