FANDOM


Magmarashi (マグマラシ Magumarashi) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 2. Magmarashi là dạng tiến hóa của Hinoarashi và nó bắt đầu tiến hóa thành Bakphoon ở cấp độ 36.

Mô tả

Ngọn lửa cháy rực của chúng tỏa hơi nóng dữ dội, giúp giữ khoảng cách với kẻ thù. Tốc độ đáng kinh ngạc cho phép chúng vừa né đòn, vừa phun lửa thiêu đốt mục tiêu.[1]

Chúng có bộ lông không bắt lửa. Kẻ địch luôn luôn dè chừng ngọn lửa mãnh liệt và luồng hơi nóng dữ dội mà Magmarashi tạo ra. Hãy cảnh giác nếu Magmarashi xoay lưng lúc giao chiến. Đấy là dấu hiệu chúng sắp tấn công bằng lửa trên lưng. Lửa của chúng bùng cháy mạnh mẽ mỗi khi giao tranh.[2]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 50
Tấn công 64
Phòng thủ 58
Tấn công đặc biệt 80
Phòng thủ đặc biệt 65
Tốc độ 80
Tổng 405

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Côn trùng Thường Đất
Thép Giác đấu Đá
Lửa Bay Nước
Cỏ Độc
Băng Ma
Tiên Điện
Siêu năng
Rồng
Bóng tối
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Khi đặc tính Tiếp lửa được kích hoạt, Magmarashi miễn kháng với sát thương do hệ Lửa gây ra.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/156
  2. Bách khoa toàn thư Pokémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.