FANDOM


Luxio (ルクシオ Rukushio) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 4. Luxio là dạng tiến hóa của Kolink và nó bắt đầu tiến hóa thành Rentorar ở cấp độ 30.

Mô tả

Các vuốt nhọn của chúng sản sinh luồng điện mạnh. Phần đầu móng vuốt có thể khiến đối phương bất tỉnh chỉ với một nhát cào nhẹ. Loài này sống theo từng bầy nhỏ.[1]

Loài này giao tiếp với nhau thông qua nhịp điệu xung điện.[2]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 60
Tấn công 85
Phòng thủ 49
Tấn công đặc biệt 60
Phòng thủ đặc biệt 49
Tốc độ 60
Tổng 363

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Bay Thường Đất
Thép Giác đấu
Điện Độc
Đá
Côn trùng
Ma
Lửa
Nước
Cỏ
Siêu năng
Băng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/404
  2. Bách khoa toàn thư Pokémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.