FANDOM


Luxio (ルクシオ Rukushio) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ IV. Luxio là dạng tiến hóa của Kolink và nó bắt đầu tiến hóa thành Rentorar ở cấp độ 30.

Mô tả

Loài Pokémon này sống thành từng đàn nhỏ. Loài này giao tiếp với nhau bằng những xung điện nhịp nhàng phóng ra từ móng vuốt khi chúng đặt chân trước của mình lên người đồng loại. Móng vuốt của Luxio phóng ra điện với cường độ cực lớn. Một vết xước nhẹ gây ra từ móng của Luxio cũng đủ để làm đối phương bất tỉnh.

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 60
Tấn công 85
Phòng thủ 49
Tấn công đặc biệt 60
Phòng thủ đặc biệt 49
Tốc độ 60
Tổng 363

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Bay Thường Đất
Thép Giác đấu
Điện Độc
Đá
Côn trùng
Ma
Lửa
Nước
Cỏ
Siêu linh
Băng
Rồng
Bóng tối
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Luxio (ルクシオ Rukushio)
Anh Luxio
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.