FANDOM


Lugia (ルギア Rugia)Pokémon huyền thoại song hệ Siêu năng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2.

Lugia là linh vật của hai bản game Pokémon SilverPokémon SoulSiver.

Hình dáng