FANDOM


Lizardon (リザードン Rizādon) là Pokémon song hệ Lửa/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Lizardon là dạng tiến hóa của Lizardo.

Nó có hai dạng tiến hóa Mega đó là Mega Lizardon X (メガリザードンX Mega Rizādon X) khi kích hoạt Lizardonite XMega Lizardon Y (メガリザードンY Mega Rizādon Y) khi kích hoạt Lizardonite Y. Với tiến hóa Mega X, nó trở thành Pokémon song hệ Lửa/Rồng.

Lizardon là linh vật của hai bản game Pokémon RedPokémon FireRed .

Mô tả

Lizardon lượn khắp bầu trời nhằm tìm kiếm đối thủ xứng tầm. Ngọn lửa của chúng dù có thể thiêu đốt tất thảy mọi thứ, nhưng không bao giờ được dùng để triệt hạ kẻ yếu.[1]

Lizardon càng già dặn kinh nghiệm chiến đấu thì ngọn lửa càng bùng cháy. Lửa của chúng làm tan chảy cả đá, nhưng cũng thường gây hỏa hoạn không mong muốn. Chúng có thể bay cao 1400m. Mỗi khi chúng nộ khí xung thiên, ngọn lửa chuyển màu xanh trắng.[2]

 Năng lực

Lizardon

Thế hệ 1

Chỉ số cơ bản
Hp 78
Tấn công 84
Phòng thủ 78
Đặc biệt 85
Tốc độ 100
Tổng 425

Thế hệ 2 về sau

Chỉ số cơ bản
Hp 78
Tấn công 84
Phòng thủ 78
Tấn công đặc biệt 109
Phòng thủ đặc biệt 85
Tốc độ 100
Tổng 534

Mega Lizardon X

Chỉ số cơ bản
Hp 78
Tấn công 130
Phòng thủ 111
Tấn công đặc biệt 130
Phòng thủ đặc biệt 85
Tốc độ 100
Tổng 634

Mega Lizardon Y

Chỉ số cơ bản
Hp 78
Tấn công 104
Phòng thủ 78
Tấn công đặc biệt 159
Phòng thủ đặc biệt 115
Tốc độ 100
Tổng 634

 Khả năng chịu sát thương

Lizardon và Mega Lizardon Y

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Côn trùng Giác đấu Thường Nước Đá
Cỏ Thép Bay Điện
Lửa Độc
Tiên Ma
Siêu năng
Băng
Rồng
Bóng tối
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Lizardon nhận 2x sát thương do hệ Băng gây ra trong thế hệ 1.

Mega Lizardon X

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Lửa Côn trùng Thường Đất
Cỏ Thép Giác đấu Đá
Điện Bay Rồng
Độc
Ma
Nước
Siêu năng
Băng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/006
  2. Bách khoa toàn thư Pokémon - Best Wishes sereis (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.