FANDOM


Lizardo (リザード Rizādo) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ I. Lizardo là dạng tiến hóa của Hitokage và nó bắt đầu tiến hóa thành Lizardon ở cấp độ 36.

Mô tả

Khi Lizardo quơ chiếc đuôi của chúng, nhiệt độ từ ngọn lửa tăng lên cao đến mức không thể chịu đựng nổi. Khi trở nên quá hưng phấn, ngọn lửa sẽ sáng rực và phát ra ánh sáng trắng xanh. Loài Pokémon nóng nảy và hiếu chiến này luôn tìm đối thủ để đánh nhau. Chúng dùng đuôi quật ngã đối thủ rồi phanh thây kẻ bại trận bằng bộ móng vuốt sắc nhọn mà không một chút thương xót. Những trận chiến khó nhằn lại khiến Lizardo càng hăng máu hơn. Khi trở nên quá kích động, chúng có thể thổi ra ngọn lửa màu trắng xanh nóng dữ dội, thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Chúng chỉ bình tĩnh trở lại khi thắng trận. Trên những ngọn núi đá nơi Lizardo sinh sống, khi trời tối, đuôi của chúng sáng lấp lánh như những vì sao đêm

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 58
Tấn công 64
Phòng thủ 58
Tấn công đặc biệt 80
Phòng thủ đặc biệt 65
Tốc độ 80
Tổng 405

Chỉ số cơ bản
Hp 58
Tấn công 64
Phòng thủ 58
Đặc biệt 65
Tốc độ 80
Tổng 325

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Côn trùng Thường Đất
Thép Giác đấu Đá
Lửa Bay Nước
Cỏ Độc
Băng Ma
Tiên Điện
Siêu linh
Rồng
Bóng tối

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Lizardo nhận 1x sát thương do hệ Băng gây ra trong Thế hệ I.

Tên gọi khác

Ngôn ngữ Tên
Nhật Lizardo (リザード Rizādo)
Anh Charmeleon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.