FANDOM


Livolt (ライボルト Raiboruto) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 3. Livolt là dạng tiến hóa của Rakurai.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Livolt (メガライボルト Mega Raiboruto) khi kích hoạt Livoltnite.

Mô tả

Livolt có thể được tìm thấy dưới những đám mây tích điện bất tự nhiên. Người ta nói rằng chúng có thể chạy với tốc độ bằng ánh sét. Chúng dùng điện năng để kích thích cơ bắp di chuyển mau lẹ hơn hoặc để làm dịu các cơn đau và đẩy nhanh quá trình hồi phục.[1]

Livolt dùng bờm tạo ra mây giông và giáng sét xuống kẻ địch. Sẻ thường đánh xuống gần nơi loài này ở, nên nhiều người tin rằng Livolt được sinh ra từ sấm chớp. Loài này xả điện từ bờm. Thi thoảng, tia điện của chúng gây cháy rừng.[2]

 Năng lực

Livolt

Chỉ số cơ bản
Hp 70
Tấn công 75
Phòng thủ 60
Tấn công đặc biệt 105
Phòng thủ đặc biệt 60
Tốc độ 105
Tổng 475

Mega Livolt

Chỉ số cơ bản
Hp 70
Tấn công 75
Phòng thủ 80
Tấn công đặc biệt 135
Phòng thủ đặc biệt 80
Tốc độ 135
Tổng 575

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Bay Thường Đất
Thép Giác đấu
Điện Độc
Đá
Côn trùng
Ma
Lửa
Nước
Cỏ
Siêu năng
Băng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Khi đặc tính Cột thu lôi được kích hoạt, Livolt miễn kháng với sát thương do hệ Điện gây ra.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/310
  2. Bách khoa toàn thư Pokémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.