FANDOM


Dòng 12: Dòng 12:
 
|cao = 1.5 m (Livolt)<br>1.8 m (Mega)
 
|cao = 1.5 m (Livolt)<br>1.8 m (Mega)
 
|nặng = 40.2 kg (Livolt)<br>44.0 kg (Mega)
 
|nặng = 40.2 kg (Livolt)<br>44.0 kg (Mega)
|trước = [[Rakurai]]}}{{Nhật|'''Livolt'''|ライボルト|Raiboruto}} là Pokémon thuần hệ {{H|Điện}} được giới thiệu trong [[:Thể loại:Gen 3|Thế hệ 3]]. Livolt là dạng tiến hóa của [[Rakurai]]. Nó có thể tiến hóa Mega thành {{Nhật|'''Mega Livolt'''|メガライボルト|Mega Raiboruto}} khi kích hoạt [[Đá Mega|Livoltnite]].
+
|trước = [[Rakurai]]}}{{Nhật|'''Livolt'''|ライボルト|Raiboruto}} là Pokémon thuần hệ {{H|Điện}} được giới thiệu trong [[:Thể loại:Gen 3|Thế hệ 3]]. Livolt là dạng tiến hóa của [[Rakurai]].
  +
  +
Nó có thể tiến hóa Mega thành {{Nhật|'''Mega Livolt'''|メガライボルト|Mega Raiboruto}} khi kích hoạt [[Đá Mega|Livoltnite]].
   
 
==Hình dáng==
 
==Hình dáng==

Phiên bản lúc 04:15, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Livolt (ライボルト Raiboruto) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 3. Livolt là dạng tiến hóa của Rakurai.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Livolt (メガライボルト Mega Raiboruto) khi kích hoạt Livoltnite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.