FANDOM


Latios (ラティオス Ratiosu)Pokémon huyền thoại song hệ Rồng/Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Latios không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Latios (メガラティオス Mega Ratiosu) khi kích hoạt Latiosnite.

Latios cùng với Latias là bộ đôi Pokémon huyền thoại vĩnh cửu của Hoenn.

Mô tả

Latios có khả năng làm cho người khác nhìn thấy những hình ảnh mà thần từng thấy hoặc tưởng tượng ra trong đầu. Thần rất thông minh và hiểu được tiếng người. Latios chỉ mở lòng với những chủ nhân có trái tim dịu dàng. Thần bay nhanh hơn cả một chiếc phi cơ phản lực, nhờ gập chân trước lại để giảm lực cản gió. [1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/381
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.