FANDOM


Landlos (ランドロス Randorosu)Pokémon huyền thoại song hệ Đất/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 5. Landlos không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Landlos có hai hình thái là Hiện thân (けしんフォルム Keshin Forumu)Linh thú (れいじゅうフォルム Reijū Forumu).

Landlos cùng với TornelosVoltolos là bộ ba Pokémon tự nhiên huyền thoại của Isshu.

Mô tả

Từ sức mạnh của gió và sấm sét, thần tạo ra năng lượng làm giàu dinh dưỡng cho đất, tạo nên những xứ sở phì nhiêu. Mùa màng luôn bội thu tại những vùng đất được Landlos ghé thăm. Vì vậy, con người tôn kính gọi Pokémon này là "vị thần ruộng nương".[1]

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Giác đấu Thường Nước Băng
Điện Độc Bay
Côn trùng Đá
Siêu năng Ma
Thép
Lửa
Cỏ
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/645
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.