FANDOM


Laglarge (ラグラージ Ragurāji) là Pokémon song hệ Nước/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 3. Laglarge là dạng tiến hóa của Numacraw.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Laglarge (メガラグラージ Mega Ragurāji) khi kích hoạt Laglargenite.

Mô tả

Vây laglarge cảm nhận được những thay đổi phảng phất trong tiếng sóng và gió biển. Nếu dự cảm trời sắp nổi bão, chúng sẽ chất đá xây tường để bảo vệ bản thân. Laglarge mạnh tới mức có thể dễ dàng kéo lê một tảng đá nặng hơn 1 tấn. Nhờ thị lực tốt, chúng có thể nhìn rõ trong nước đục.[1]

 Năng lực

Laglarge

Chỉ số cơ bản
Hp 100
Tấn công 110
Phòng thủ 90
Tấn công đặc biệt 85
Phòng thủ đặc biệt 90
Tốc độ 60
Tổng 535

Mega Laglarge

Chỉ số cơ bản
Hp 100
Tấn công 150
Phòng thủ 110
Tấn công đặc biệt 95
Phòng thủ đặc biệt 110
Tốc độ 70
Tổng 635

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Điện Độc Thường Cỏ
Đá Giác đấu
Thép Bay
Lửa Đất
Côn trùng
Ma
Nước
Siêu năng
Băng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/260
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.